Köroğlu Destanı (Hikayesi)

Köroğlu destanı hakkında ilk araştırmalar: 
Köroğlu destanı ile ilgili ilk derlemeler 19. yüzyılda başlar.
     - Rus şarkiyatçı Şopen 19. yüzyılda Azerbaycanlı bir aşığın ağzından destanı dinler ve Rusça'ya tercüme edip yayımlar.
     - Polonya asıllı bir Rus olan Chodzko, 1840'lı yıllarda Azerbaycan ve Türkmen vadilerini dolaşarak on üç hikayelik ilk önemli Köroğlu destanının derlemesini yapar ve Rusça'ya tercüme ederek yayımlar.

     - İlk Türkçe Köroğlu yayını ise Mir Babaoğlu Hasan Molla tarafından yapılır. Hasan Molla halk arasından derlediği Köroğlu destanını Hikâyât-ı Köroğlu Sultan ve Hikâyât-ı Gayvazhan adı ile yayımlar.


Köroğlu hikayelerinin anlatıldığı yerler: 
Köroğlu hikayeleri Türkiye dışında bütün Türk topluluklarında, Türklere komşu olan halklar arasında anlatılmaktadır. Bu anlatımların iki büyük varyantı (değişik türü) vardır: Doğu ve batı varyantları.


Köroğlu destanının özeti:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder